Complex problems demand simple solutions.

37°Celsius maakt merken duurzaam relevant

ApGen

Samen met ApGen hebben wij gekeken of het merk Iederal over de juiste merkelementen beschikt om een nieuwe doelgroep aan te spreken die zich bezig wil houden met maatschappelijke betrokkenheid.

Achtergrond

Het Apostolisch Gemeenschap (ApGen) heeft in een meerjarenplan vastgesteld om relevant te blijven voor de samenleving. Het door ApGen nieuw gelanceerde merk ‘Iederal’, dat het centrale thema Maatschappelijk Betrokkenheid moet vertegenwoordigen moet ook aansluiten op dit plan. Hierbij is 37℃elsius gevraagd om de nieuwe merknaam en het logo te testen en te valideren.

Aanpak

Door middel van de onderzoeksmethode ProBAR® heeft 37℃elsius het nieuwe merk ‘Iederal’ getest onder een breed publiek, waarbij het doel was om de gekozen merkstrategie nader te onderbouwen met de positionering van het nieuwe merk. De resultaten van het onderzoek zijn opgeleverd in een kitchen review, welke in een strategische sessie besproken is met het merkteam en het bestuur van ApGen.

Apgen-logo

Duurzaam resultaat

Het ProBAR® onderzoek heeft tot een keuze geleid voor het beeldmerk, omdat deze op alle gewenste aspecten (associaties, merkwaarden, attitude) beter scoorde dan het woordmerk. Daarnaast is er gekozen voor de slogan “alle ruimte voor verdieping en verbinding” als ondersteuning van het logo.

Het experiment heeft daarnaast uitgewezen dat wanneer Iederal wordt ondersteund door Apostolisch Genootschap in de communicatie, dit ten koste gaat van de positionering van het merk Iederal. Hiertoe is besloten om Iederal als “stand-alone” merk naar buiten te communiceren.