Complex problems demand simple solutions.

37°Celsius maakt merken duurzaam relevant

ICS

International Card Servives (ICS) werkt samen met veel verschillende partners, met wie zijn gezamenlijk naar buiten communiceren. Hoe neem je als merk nou de juiste positie in ten opzichte van de partners, passend bij de huidige positionering?

ICS heeft de hulp van 37℃elsius ingeroepen om een duidelijk overzicht te creëren van de huidige merkarchitectuur. Verder is er samen met ICS gekeken hoe (en of) deze merkarchitectuur past binnen de toekomstvisie van het merk.

Achtergrond

ICS vervult als merk verschillende rollen, afhankelijk van het soort product maar vooral afhankelijk van de grootte van de co-brander. In de toekomst wil ICS aantrekkelijk zijn voor nieuwe partnerships als wel actief worden op de markt van consumptief krediet (B2B & B2C).

Aanpak

De aanpak bij deze opdracht bestond uit twee delen. Enerzijds heeft 37℃elsius de merkarchitectuur ontwikkeld en teruggekoppeld naar ICS door middel van strategische sessies. Anderzijds heeft 37℃elsius het onderzoeksbureau KANTAR aangevuld bij het doen van kwalitatief onderzoek naar merkindicatoren, door 3 vragen van de ProBar® aan te leveren. Vervolgens is de ruwe data, aangeleverd door KANTAR, geanalyseerd volgens de ProBar® methode.

Duurzaam resultaat

Uit de strategische sessies en het onderzoek is naar voren gekomen dat de huidige merkarchitectuur van ICS inconsistent is en leidt tot verwarring en inefficiënte communicatie.  Ook is gebleken dat In de communicatie ICS de  driver rolezal veranderen en de architectuur van sterk naar heel zwak of in technische termen: van co-brander, sub-brand, ingrediënt brand tot shadowendorser.

Op basis van deze bevindingen is geconcludeerd dat ICS zich als merk consistenter op moet stellen in de communicatie en de customer journey’s. ICS moet hiervoor overwegen om van een veelvoud van businessmodellen naar een beperkter aantal te gaan: “alles zelf”, “alles uitbesteden”, “deel uitbesteden”. De rol van ICS moet goed aansluiten bij het gekozen scenario.

ICS-logo

"Samen met 37℃elsius de merkhierarchie in kaart gebracht. Daar valt nog wel wat te winnen. Zo was de nuttige conclusie. We zijn er hard mee aan de slag. Jorge bedankt voor je hulp en structuur."

Peter Hermsen
Senior Communicatieadviseur /merkstrategie / woordvoering - ‎International Card Services