IKC NoordRijk

Integraal Kind Centrum (IKC) heeft in het oog van toenemende direct concurrentie 37°Celsius gevraagd door middel van interne en externe interviews onderzoek te doen naar het imago van het merk IKC Noordrijk.

Achtergrond

Noordrijk is een combinatie van een basisschool en een kinderdagverblijf met zowel voor- als naschoolse opvang en is gelegen is het diverse en steeds meer opkomende Noord. IKC Noordrijk biedt aan 390 kinderen opvang en onderwijs. Echter gaat er een nieuwe school gebouwd worden pal naast het gebouw van IKC Noordrijk. Dit is een reden om te onderzoeken hoe de school gezien wordt door de buurt en hoe ze hier het beste mee om kunnen gaan.

Aanpak 

De aanpak omtrent een versterkte positionering in de markt voor IKC NoordRijk is tweeledig. Enerzijds is intern onderzoek gedaan onder de medewerkers naar de identiteit van de school. Anderzijds is er extern onderzoek gedaan onder de doelgroep. Deze zijn gecombineerd in een sterkte, toekomstbestendige positionering voor IKC NoordRijk.

Duurzaam resultaat

De resultaten van het onderzoek zijn we gaan omzetten in een nieuwe positionering voor IKC Noordrijk waar iedereen achter staat en waarmee de school weer opnieuw op de kaart gezet kan worden. “Iedereen leert van elkaar”, dat wordt het nieuwe motto!