De filosofie van 37°Celsius is gebaseerd op drie pilaren: onderzoek, onderwijs, en oplossingen. Wij geloven dat deze drie pilaren hand in hand gaan, en elkaar versterken.

research-education-consulting-schema-v2-300x255

Onderzoek

Het zoeken en vinden van de essentie, daar is het u en ons om te doen. We zoeken, op, boven, in en onder, totdat we de merkessentie van uw organisatie hebben gevonden en kunnen vastpakken. Onderzoek volgens 37°Celsius kenmerkt zich door:

  • Nieuwsgierigheid
    Nieuwsgierig naar wat uw mensen beweegt en naar wat uw organisatie succesvol maakt of heeft gemaakt. We willen weten hoe ‘het zit’ en werk graag met mensen die dat ook willen weten. Dat levert nieuwe inzichten op en leidt tot voortschrijdend inzicht en mentale groei.
  • Objectiveerbaarheid
    Het is belangrijk een zo objectief mogelijk beeld van de werkelijkheid te vormen. We moeten achterhalen wat nu het probleem is of de uitdaging waar we voor staan. We moeten het ontdoen van alle emoties, alle voorop gezette ideeën en van alles wat al geprobeerd is, maar (toen) niet werkt(e).
  • Fundament
    Er wordt vaak naar onze mening gevraagd, want ‘u bent toch de expert’. Maar het gaat erom gezamenlijk een fundament te leggen op basis waarvan onderbouwde beslissingen kunnen worden genomen. Dit helpt bij de creatie van draagvlak binnen de organisatie, in de gehele breedte.

 

Onderwijs

Onderwijs betekent voor ons het delen van kennis in brede zin. We vragen u om de eenzijdigheid van het gangbare begrip van onderwijs even te vergeten. We maken onderscheid in ‘willen’ en ‘kunnen’. Als je iets goed kunt, dan wil je het vaak ook en als je iets heel graag wilt, kun je het meestal leren. Daar waar medewerkers nog niet goed ‘kunnen’, kan kennis en ervaring worden uitgewisseld en beschikbaar gemaakt.

Wat doet 37°Celsius verder aan Onderwijs?
Jorge Labadie is als gastdocent verbonden aan onder meer de UMBS, Nyenrode en EURIB. Voor deze instituten verzorgt hij jaarlijks workshops op het gebied van merkmanagement, waarbij de focus ligt op merken die beter zouden kunnen presteren. Ook verzorgt hij colleges Marketing en Strategie aan de Amsterdam Business School (UvA) en begeleidt hij studenten die op merkgebied willen afstuderen.

In samenwerking met de ABS wordt tevens onderzoek gedaan naar de wetenschappelijke onderbouwing van de 12 typen probleemmerken.

Oplossingen

Vaak ligt een oplossing vlak onder de oppervlakte, maar zit u er zelf te dicht op om het te zien. Juist dan kan een frisse blik wonderen doen. 37°Celsius helpt u niet alleen de oplossingen te vinden, maar ook om deze te implementeren. Veel te vaak zie ik dat zodra een oplossing zich aandient er ongeduld ontstaat. De oplossing moet ‘gisteren’ geïmplementeerd worden. Maar net als een mooie boom, groeit ook uw merk niet overnight.