Integraal Kind Centrum (IKC) Noordrijk is een combinatie van een basisschool en een kinderdagverblijf met zowel voor- als naschoolse opvang en is gelegen is het diverse en steeds meer opkomende Noord. IKC Noordrijk biedt aan 390 kinderen opvang en onderwijs. Echter gaat er een nieuwe school gebouwd worden pal naast het gebouw van IKC Noordrijk. Dit is een reden om te onderzoeken hoe de school gezien wordt door de buurt en hoe ze hier het beste mee om kunnen gaan. Daarom heeft IKC Noordrijk 37°Celsius gevraagd door middel van interne en externe interviews onderzoek te doen naar het imago van het merk IKC Noordrijk. Vervolgens gaan we dit omzetten in een nieuwe positionering voor IKC Noordrijk waar iedereen achter staat en waarmee de school weer opnieuw op de kaart gezet kan worden. “Iedereen leert van elkaar”, dat wordt het nieuwe motto!