Client: Sevagram

Sevagram is een grote zorgorganisatie in het Zuiden van Nederland, met 2500 medewerkers en 1100 vrijwilligers. Het merkproject voor Sevagram begon met een workshop merkoriëntatie. Merkorientatie is de mate waarin een organisatie zich als merk beschouwt. Hoe sterker deze oriëntatie hoe beter de resultaten: organisaties met een sterke oriëntatie boeken 8% betere resultaten dan wanneer deze zwak is. De workshop was het startschot tot een merkpositioneringstraject: wat is de essentie van ons merk en wat zijn onze merkwaarden? Hoe maken wij een verschil in het hoofd van de consument? Op basis van een tiental diepte-interviews met medewerkers werd door middel van laddering de organisatie-identiteit bepaald: wat zijn gedeelde waarden en hoe worden die op basis van concrete activiteiten van medewerkers elke dag geleverd? Daarna werd met het gehele MT (in totaal veertien (lokatie)managers) de gewenste merkpositionering bepaald.

De stap die daarna volgde was een uitgebreid merk-imago onderzoek onder alle stakeholders om te bepalen in welke mate de huidige positie al bij de gewenste aansloot, welke merkwaarden versterkt dienden te worden en zo ja, door activatie van welke associaties. De uitkomsten van het onderzoek waren dermate positief dat direct besloten werd om door te pakken: intern doorpresenteren van de resultaten, het bepalen van een merkendashboard (wat moeten we nu weten over ons merk, hoe vaak moeten we dat meten en hoe vertalen we de resultaten door naar de werkvloer) en een workshop met de Raad van Bestuur en het MT over merkenbouw: welke instrumenten kunnen we nu allemaal inzetten om ons merk verder te versterken en te laten groeien, zowel intern als extern. Het bijzondere aan dit project is dat het MT en de Raad van Bestuur vanaf de eerste dag betrokken en enthousiast zijn over merkenbouw en invulling geven aan het merkbeleid. De RvB heeft ook een visie op het merk, waardoor de organisatie als geheel ook sneller in beweging komt dan wanneer die steun en visie er niet is.