sra

“37°Celsius heeft ons geholpen in diverse positioneringstrajecten. Via een door 37°Celsius uitgevoerd merkenonderzoek hebben we inzicht gekregen in hoe onze belangrijkste stakeholders ons zien. Op basis hiervan hebben we een nieuwe en breed gedragen merkpositionering voor SRA ontwikkeld. Deze positionering wordt intern echt gebruikt als kader voor onze productontwikkeling, communicatie en rol die willen spelen. Wat mij betreft staat 37°Celsius binnen dit traject voor: kennisoverdracht, praktische aanpak, flexibiliteit, kritische sparringpartner en bovenal een plezierige samenwerking!” aldus Petra Noordermeer, Hoofd Communicatie SRA.

SRA is de belangenvereniging voor accountantskantoren die zich specifiek richten op serviceverlening aan het MKB. De aangesloten leden zijn accountantskantoren in het MKB, die zich op hun beurt weer richten op ondernemers in het MKB. De markt is nadrukkelijk in ontwikkeling, deels door de recessie, maar ook door veranderende wet- en regelgeving. Het is ook een branche die schade heeft ondervonden door boekhoudschandalen. Naast deze externe omstandigheden heeft SRA de ambitie om continue de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren en zich ook direct tot ondernemers te richten. SRA heeft 37ºCelsius gevraagd om te helpen bij de positionering van het merk SRA richting de diverse stakeholders.

Allereerst heeft 37ºCelsius samen met SRA in een aantal sessies waarde proposities ontwikkeld voor de belangrijkste product-markt combinaties. Daarna heeft zij onder SRA-leden en ondernemers het huidige merkimago bepaald met behulp van ProBAR. Tevens is bepaald hoe sterk de huidige merkwaarden gekoppeld zijn en of zij kunnen bijdragen aan de transitie naar de gewenste positie. Ook de bijdrage die de producten en diensten kunnen leveren aan een sterker merk is in kaart gebracht.

Een van de uitkomsten van het onderzoek was dat onder leden een verschil in imago bestaat ten aanzien van SRA, afhankelijk van het aantal werknemers van het betreffende accountantskantoor. Op basis hiervan is SRA overgegaan naar een gesegmenteerde marktbenadering, zodat elke groep optimaal bediend kan worden. Een van de uitkomsten was dat de kleinere kantoren (< vijftig werknemers) tevreden waren en SRA onderscheidend vinden ten opzichte van alternatieve organisaties. Ook de grote kantoren (> honderd medewerkers) vonden SRA onderscheidend, onder meer door BiZ (brancheinzicht), een tool die SRA zelf ontwikkeld heeft, waarmee ondernemers zich met hun peers kunnen vergelijken. Bij het middensegment was minder duidelijk waar het onderscheidend vermogen van SRA lag. Daarop zijn een aantal diepte interviews met partners van deze middengroep gehouden en zijn verbeteringen aangedragen en in gang gezet om ook voor deze groep iets unieks te kunnen betekenen.

Wat enorm veel voldoening geeft is te zien hoe SRA de wetenschappelijke inzichten die wij aan dragen en de adviezen die we op basis van onze modellen hebben aangereikt snel en doeltreffend worden omgezet in acties die de positie van SRA daadwerkelijk zullen verbeteren.

Het branding project voor SRA heeft 37ºCelsius ook een aantal mooie spin-offs opgeleverd. Zo heeft 37ºCelsius een masterclass branding gegeven voor accountantskantoren MKB in de topopleidingen reeks van SRA. En 37ºCelsius heeft een interactieve workshop gedaan voor de deelnemers en leden tijdens de internationale congres van accountantsvereniging INAA in Cascais, Portugal.