Veilig Verkeerd Nederland VVN

“Iedereen veilig over straat”, dat is de ambitie en slogan van Veilig Verkeer Nederland (VVN). In 2020 wil VVN bereiken dat iedereen veilig over straat kan. Daartoe heeft zij voor iedere leeftijdsgroep een pakket aan producten ontwikkeld, die ertoe bij moeten dragen dat deze ambitie gehaald wordt. Deze producten vormen tezamen de levenslijn die als rode draad door de dienstverlening van VVN loopt. Reden te meer om te onderzoeken hoe VVN er zelf op staat, maar ook de producten die VVN voert. Daarom heeft VVN 37°Celsius (mei 2015) gevraagd om door middel van ProBAR® onderzoek te doen naar de perceptie van het merk VVN en de producten die VVN op de markt zet. De Bob-campagne is het bekendste product, maar ook  bijvoorbeeld het VVN Verkeersexamen, de VVN Opfriscursus en het VVN Meldpunt zijn onderzocht op hun bijdrage aan een positief imago van VVN. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het imago van VVN heel positief is, maar dat aan de bekendheid van de organisatie en sommige producten gewerkt moet worden. VVN heeft dit met beide handen aangegrepen en het afgelopen jaar enorme stappen in de ontwikkeling en communicatie van haar producten gemaakt.