Complex problems demand simple solutions.

37°Celsius maakt merken duurzaam relevant

Roger Pruppers

Naast zijn activiteiten bij 37°Celsius is Roger Pruppers docent marketing bij de Amsterdam Business School van de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor werkte hij als junior lecturer en promovendus bij Universiteit Maastricht. Hij is bezig met de afronding van zijn promotiedissertatie over consumentenevaluaties van merkallianties.

Roger heeft een brede onderwijservaring op het gebied van merkenbeleid, marketingcommunicatie en consumentengedrag. Hij doceert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Amsterdam, waar hij daarnaast in de MBA-opleiding de module Brand Management verzorgt. Roger’s onderzoek richt zich op merkpositionering, relaties tussen merken, en het strategische gebruik van merkwaarde. Het uitgangspunt daarbij is de structuur van associatieve netwerken en de relaties tussen associaties en merken in het hoofd van de consument. Roger gebruikt een combinatie van kwantitatieve en kwalititatieve onderzoeksmethoden, met een nadruk op experimenteel onderzoek.