37°Celsius werkt brutally honest.

Een sterk merk is 37°Celsius, de temperatuur van het menselijk lichaam. En net als ieder mens heeft ieder merk sterke en minder sterke kanten. Onhandigheden die problemen veroorzaken. Door dit te erkennen, kunnen we kwetsbaarheid omzetten in kracht. Dat vraagt om het maatwerk waar 37°Celsius goed in is.

Wat we doen

Om tot brutally honest brands te komen hanteert 37°Celsius een brutally honest werkwijze. Ons eigen ProBAR© onderzoekstool sluit daarop aan. Een unieke methode die onverbloemd laat zien wat je doelgroep van je merk vindt. Maar ook op het gebied van merkarchitectuur strategieën, merkidentiteit, merkpositionering en merkimago geven wij brutally honest advies.

En wat is een merk zonder merkambassadeurs? 37°Celsius helpt bij het creëren van interne draagkracht voor een gefundeerde merkkoers. In de marketingcommunicatie zijn wij de ideale partner voor het bewaken van het merk bij de interne- en externe uitrol. 

Hoe blijf je dicht bij jezelf maar ook relevant in de toekomst?

Hoe wil je gezien worden, rekening houdend met wie je bent en jouw doelgroep?

Hoe ziet de doelgroep jouw merk? Waar kun je op (blijven) inspelen?

Heb je een nieuw merk nodig om een ander segment te bedienen?

Welke structuur hanteer je bij het beheren van verschillende merken?

Hoe we het doen

Merkfundament

“The wise man built his house upon a rock”

Wij geloven dat merkwaarde alleen blijvend is, als je deze bouwt op een stevig fundament. Door middel van meer dan twintig jaar onderzoek naar de essentie van merken, zijn wij in staat om feilloos de sterke- en zwakke kanten van merken bloot te leggen. Je kunt een merk alleen sterker maken als je oog hebt voor de kracht van het merk, maar ook laat zien waar het wringt. We geven je diepgaande inzichten en eerlijke adviezen om jouw merk ook op lange termijn te laten groeien.

Wist je bijvoorbeeld dat je door middel van wetenschappelijk onderzoek kunt aantonen of een (niet bestaand) merk gaat zorgen voor blijvend succes? En of het dan handig is om je corporate merk aan zo’n nieuw merk te verbinden, of niet?

Merkvaardig

“Teamwork makes the dream work”

Kennis van merken is onmisbaar voor het succes en de continuïteit van je organisatie. Door onze relatie met en als docent bij de Amsterdam Business School (UvA), bezitten wij steeds de laatste kennis en inzichten. Deze kennisvoorsprong delen we graag, omdat wat we vandaag weten, beter is dan vorig jaar (of langer geleden;-). Daarom vinden wij het belangrijk om onze merkkennis en praktijkinzicht te delen en direct met jou en je team toe te passen. Met aanstekelijk enthousiasme tijdens onze workshops en online trainingen, zorgen we dat jouw team met plezier samen aan het merk bouwt. Zodat jouw organisatie in staat is blijvend te groeien en relevant te blijven in de toekomst! En jij het niet alleen hoeft te doen;-).