Complex problems demand simple solutions.

37°Celsius maakt merken duurzaam relevant.

Wat we doen

De inzet van jouw merk als kompas vraagt om een duurzame positionering en een integraal merkbeleid. Onze consultants combineren de link met de Universiteit van Amsterdam en de kennis van dagelijkse merkproblematiek in brutally honest advies op het gebied van merkportfolio strategieën, merkidentiteit, merkpositionering en merkimago. Daarnaast helpen we merken bij het creëren van interne draagkracht voor een gefundeerde merkkoers en eventuele interne- en externe uitrol van het merk.

Hoe blijven we dicht bij ons zelf maar ook relevant in de toekomst?

Hoe willen we gezien worden, rekening houdend met wie we zijn en onze doelgroep?

Hoe ziet de doelgroep ons merk? Waar kunnen wij op (blijven) inspelen?

Heb ik een nieuw merk nodig om een ander segment te gaan bedienen?

Welke structuur hanteren we bij het voeren van verschillende merken?

Hoe we het doen

Merkfundament

“The wise man built his house upon a rock”

Wij geloven dat merkwaarde alleen blijvend is, als je deze bouwt op een stevig fundament. Door middel van meer dan twintig jaar onderzoek naar de essentie van merken, zijn wij in staat om feilloos de sterke- en zwakke kanten van merken bloot te leggen. Je kunt een merk alleen sterker maken als je oog hebt voor de kracht van het merk, maar ook laat zien waar het wringt. We geven je diepgaande inzichten en eerlijke adviezen om jouw merk ook op lange termijn te laten groeien.

Wist je bijvoorbeeld dat je door middel van wetenschappelijk onderzoek kunt aantonen of een (niet bestaand) merk gaat zorgen voor blijvend succes? En of het dan handig is om je corporate merk aan zo’n nieuw merk te verbinden, of niet?

Merkvaardig

“Teamwork makes the dream work”

Kennis van merken is onmisbaar voor het succes en de continuïteit van je organisatie. Door onze relatie met en als docent bij de Amsterdam Business School (UvA), bezitten wij steeds de laatste kennis en inzichten. Deze kennisvoorsprong delen we graag, omdat wat we vandaag weten, beter is dan vorig jaar (of langer geleden;-). Daarom vinden wij het belangrijk om onze merkkennis en praktijkinzicht te delen en direct met jou en je team toe te passen. Met aanstekelijk enthousiasme tijdens onze workshops en online trainingen, zorgen we dat jouw team met plezier samen aan het merk bouwt. Zodat jouw organisatie in staat is blijvend te groeien en relevant te blijven in de toekomst! En jij het niet alleen hoeft te doen;-).