Complex problems demand simple solutions.

Hoe ziet de doelgroep ons merk? Waar kunnen wij op (blijven) inspelen voor duurzaam succes?

Merk imago

Welke structuur hanteer ik bij het voeren van verschillende (sub)merken?

Welke algemene indruk en associaties heeft jouw doelgroep? En hoe onderscheidt dit je van je concurrentie? 37ºCelsius heeft een onderzoeksmethode, ontwikkeld dat hierin voorziet: ProBAR®. Kwalitatief van aard, waardoor diepgaand inzicht wordt verkregen. Maar door een voldoende grote steekproef te nemen kunnen hiermee ook kwantitatieve analyses worden uitgevoerd. We hebben het ProBAR® onderzoek gekoppeld aan het merkmodel van Keller, dat aangeeft hoe je stap voor stap Klantgedreven Merkmeerwaarde bouwt. We meten de verschillende kpi’s voor merkenbouw, van bekendheid, naar associaties, via attitude naar resonantie. Je weet dan niet alleen hoe het op elk van deze kpi’s scoort, maar we kunnen via regressieanalyses ook laten zien hoe je deze scores kan verbeteren. Optioneel kan 37ºCelsius ook een benchmark geven op basis van meer dan 50 eerder onderzochte merken.

Het opbouwen van een sterk, uniek en herkenbaar merkimago helpt om de relaties van je merk te versterken: vooral in dit digitale tijdperk – waarin concurrentie om de aandacht van de consument moordend is – kan een sterk merkimago doorslaggevend zijn. Sparren over jouw imago en hoe wij dit kunnen bepalen? Meld je hiernaast aan voor een vrijblijvend intakegesprek.

Apgen-logo
Bueno-Brothers-logo
BSvL-logo
GITP-logo
ICS-logo
Predator-logo
Anelstart-logo
Somention-logo
TUDelft-logo