Complex problems demand simple solutions.

37°Celsius maakt merken duurzaam relevant

Merk positionering

Hoe willen we gezien worden, rekening houdend met wie we zijn en afgestemd met de doelgroep?

Er zijn veel verschillende merken modellen en werkwijzen. 37 Celsius heeft een model ontwikkeld dat makkelijk toegankelijk is, maar ook wetenschappelijk onderbouwd.

We zien merken bouwen en managen als een proces, waarbij je de drie kanten van je merk optimaal op elkaar probeert aan te laten sluiten. Na de start met je identiteit is het tijd om te kijken naar hoe je gezien wil worden, afgestemd met de doelgroep. Wij zien dat organisaties die duidelijk voor ogen hebben waar het merk voor staat en dit consequent uitdragen een absolute voorsprong hebben op concurrenten die dat niet hebben. Met welke relevante en duurzame positionering kan jouw merk duurzaam concurrentievoordeel creëren?

Apgen-logo
Bueno-Brothers-logo
BSvL-logo
GITP-logo
ICS-logo
Predator-logo
Anelstart-logo
Somention-logo
TUDelft-logo